Ek Hota Valya (Marathi Movie)

  • Movie : Ek Hota Valya (2016) :
  • Director: Sharadchandra Jadhav
  • Music: Ashok Waigankar
  • Cinematography: Agastyanag Jadhav
  • Artistes: Sharadchandra Jadhav, Nandkumar Patil, Priyanka Sasane, Arwind Dhanu, Manohar Bhagat, Sunil Sonar, Madhusudan Telang, Dr.Shantaram Sonavne, Yashwant Joshi & others.

Artistes: Sharadchandra Jadhav, Nandkumar Patil, Priyanka Sasane, Arwind Dhanu, Manohar Bhagat, Sunil Sonar, Madhusudan Telang, Dr.Shantaram Sonavne, Yashwant Joshi & others.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote