Baila Ho Baykola Kho Marathi Movie Cast-Crew,Story,Photos

Movie : Baila ho baykola kho
Director: Nitin Kamble
Cast: Sanjay Narvekar, Mohan Joshi, Vijay Chavan,Priyanka Yadav,Tejashree khele,Anshuman Vichare,Kamlesh Savant,Abhiram Bhadakamkar,Satish Tare,Kishor Gaikwaad,Sayali Thakkar,Uma Sardeshmukh,Ashok Kambale,Pradip Raghunath and Nitin Kambale
Music: Trupti
lyrics: Avinash Thakur, Nitin Kamble
Banner: Satiaai Production
Producer: Avinash Thakur
Executive Producer: Ashok Kamble
Cinematography: Aniket k.
Editor :Vasant kubal
Story : Avinash Thakur
Screenplay,lyrics :Nitin Kamble
Release Date : 28th December 2012
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.